UNITED STATES of America, Plaintiff, v. Roberta and Eileen STARZECPYZEL, Defendants.